flores y abejas

 

 

Informacio d’Interés. Abril 2015

 

ASAB

  • A partir del dia 15 d’abril , la Tresoreria d’ASAB prosseguirà a fer efectiva la domiciliació de la quota anual de 2015. Procureu reservar l’import pertinent      al compte cedit a ASAB. Juntament amb la quota es cobrarà l’import pertinent de la pòlissa d’assegurança contractada el  passat octubre de 2014  i aquellsa qui els correspongui se’ls abonarà l’ajut de l’assegurança de 2014.

 

  • Des de 2004 tens l’obligació d’identificar les arnes amb el codi REGA, però elDAAM ha estat permissiu en aquesta obligació fins a la publicació del decret d’ordenació ramadera on especifica que totes les arnes noves ja han de marcar-se amb al codi REGA.

 

  • Qualsevol modificació del  cens declarat durant el període gener-febrer de l’any, especialment a la baixa, cal comunicar‐la a l’Oficina Comarcal habitual, per tal que sempre quadrin les arnes vives de l’explotació amb el     registre oficial. Si amb una inspecció del DAAM es detecta un cens inferior al declarat durant el període gener-­febrer de l’any, podem ser sancionats.

 

  • Recorda que segons el “REAL DECRETO 608/2006, de 19 de mayo, por el que se establece y regula un Programa nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas de la miel”, cal fer almenys un tractament contra lavarroa a la tardor (entre octubre i novembre). Aquest tractament es justifica:
  1. Amb una factura i recepta veterinària de cada any.
  2. Les anotacions   corresponents   al   llibre   d’explotació propi de posada i retirada.

 

  • Properament   sortirà   la convocatòria de l’ajut a la producció i comercialització dels productes de  l’apicultura,   anomenada PiC. El tractament per a la varroa estarà 100% cobert, s’ha de   fer arribar la factura i   el resguard   de   pagament   pertinent   per incloure’t   a   l’ajut. Reserva les   factures  i   resguards  de   pagament que  vulguis   presentar d’altres materials   (si ets   transhumant), serà requisit imprescindible justificar el tractament per   a la varroa   per ser beneficiar 1 en els capítols de materials (també ésser transhumant). Fes-nos arribar la documentació el més aviat possible.

 

  • Des   de 15   de març cal tenir actualitzada la   comunicació d’ús de la fumera, dirigeix-te a la teva   oficina comarcal habitual.

 

  • No oblidis de comunicar a ASAB qualsevol canvi de dades personals: direcció, telèfon, compte bancari, correu electrònic, etc.