El director general de la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Fernando Burgaz, han mantingut una reunió amb representants del sector productor, elaborador i envasador, distribuïdor i de la indústria alimentària per analitzar la modificació de la norma de qualitat de la mel.

 

 

960363

 

 

 

Per això han acudit a aquesta reunió representants de les Organitzacions Professionals Agràries ASAJA, COAG i UPA, Cooperatives Agroalimentàries, dels elaboradors i envasadors ASEMIEL ANIMPA, de la distribució ASEDAS; ACES i ANGED, de la indústria alimentària FIAB i FEDACOVA, i dels consumidors CEACCU.

Al llarg de la trobada s’ha estudiat la possibilitat, sol·licitada per CEACCU, les OPA i Cooperatives Agroalimentàries, de reflectir en l’etiqueta, en el cas de barreja de mels de diversos països, la indicació explícita dels seus orígens, eliminant la possibilitat, prevista a la directiva comunitària, d’agrupar el nom dels països sota la indicació origen CEo no originàries de la CE“.

Els assistents han avaluat el suggeriment des del punt de vista de la producció i el dret dels consumidors. S’ha plantejat també fins a quin punt la indicació d’origen geogràfic és garantia de qualitat, i s’ha apuntat la necessitat d’analitzar detingudament el canvi que podria implicar la ruptura del Mercat Únic, posant en desavantatge competitiu als operadors espanyols respecte als de altres països.

 

Burgaz, reunión norma calidad miel 1_tcm7-355955

 

Burgaz ha proposat fer una campanya extraordinària d’inspecció en la mel al començament de 2015 per valorar la qualitat de les mels produïdes i / o comercialitzades a Espanya. Una campanya que serà presentada, per a la seva aprovació, a les autoritats competents en la lluita contra el frau i la defensa de la qualitat alimentària de les comunitats autònomes el proper 16 de desembre.

D’altra banda, també s’iniciaran els treballs per a dur a terme un estudi sobre la cadena de valor d’aquest producte. Amb aquestes dades, es presentaran els resultats al sector durant el primer trimestre del 2015, per a adoptar les decisions oportunes.

 

Feu clic a l’enllaç per veure el document acreditatiu de la reunió

 

Reunión para la norma de la calidad de la miel.

 

 

Modificació de la norma de qualitat de la Mel.
Etiquetat a: